Đầu tư tài chính

Home/Đầu tư tài chính/Đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính

Hoạt động đầu tư của chúng tôi hướng tới hai giá trị nền tảng là tăng trưởng và bền vững. Chính vì vậy, chúng tôi xây dựng danh mục đầu tư bao gồm các khoản đầu tư có tiềm năng tăng trưởng vững chắc.

ĐẦU TƯ LINH HOẠT, ĐA LĨNH VỰC

Để tìm kiếm những cơ hội đầu tư có tiềm năng và tăng trưởng vững chắc, chúng tôi không chỉ dựa trên sự theo dõi thị trường mà còn tận dụng nguồn thông tin quý giá và kinh nghiệm đa dạng từ các cổ đông lớn. Với sự hợp tác, hỗ trợ của các cổ đông sáng lập, Thuận Thiên được tiếp cận với nhiều cơ hội trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như Mía đường, Du lịch, Bất động sản, Tài chính…

TẬN DỤNG CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG

Ngoài chiến lược đầu tư dài hạn, Thuận Thiên cũng duy trì một hạn mức cho hoạt động đầu tư ngắn hạn và giao dịch hàng ngày để tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao tính thanh khoản cho danh mục đầu tư.

QUẢN TRỊ RỦI RO HIỆU QUẢ

Thuận Thiên không ngừng củng cố hệ thống quy trình quản trị, kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo tính minh bạch, tính đối xứng của thông tin nhằm giảm thiểu tác động của các rủi ro đối với hoạt động đầu tư.

CÁC NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ

Đầu tư chứng khoán niêm yết (HOSE, HNX).

Đầu tư chứng khoán chưa niêm yết.

2023-06-12T09:36:55+00:00 11/04/2017|Categories: Đầu tư tài chính|