NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022

Home/Thông báo - Nghị quyết HĐQT/NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022

NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022

Nghị Quyết V/v thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm tài chính 2021

2023-06-12T09:34:30+00:00 26/04/2022|Categories: Thông báo - Nghị quyết HĐQT|